Artalom

Godin Minerva is de patrones van kunst, wijsheid en kennis
De aanwezigheid van de corona laurea is ter ere van mijn dochter Laura
Onder de driekleur vaart de Hollandse meestersschilderkunst uit over de hele wereld

Minerva, oorspr. Menerva, ‘mens’ betekent ‘verstand’ in het Latijn. Voorheen, in Griekenland, heette zij,  Pallas Athene.  Onder meer godin van de met beleid gevoerde oorlog, van wijsheid, beschermster van kunst. De meest geliefde dochter van Zeus.  Zij steunde de strijd tegen de titanen en de Giganten en zij werkte mee aan de verovering van Troje bij de bouw van het houten paard. In vredestijd leert zij de mensen kunsten.

Op haar hoofd draagt zij de corona laurea, de krans van de overwinning, (het bericht van) de overwinning.

Zo zal Minerva waken over stichting Artalom.
De stichting stelt zich een aantal doelen.
Zij zet zich in voor de herleving en het in oude luister herstellen van verleden schildertechnieken. Zij zal zich toeleggen op het doorgeven van kennis, toepassingen, vaardigheden en materiaal gebruik. Om de meest hoogwaardige kwaliteit zeker te stellen verschaft zij dezelfde pigmenten als die van de Oudhollandse meesters.
Een andere afdeling van de stichting besteedt aandacht aan de begeleiding en ontplooiing van kind en kunst.

Opbrengsten, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen en baten worden door de stichting aangewend voor de aankoop van kunstwerken van pas afgestudeerden aan kunstacademies.
Wij spreiden de verzamelde werken tentoon in musea en andere daartoe uitgeruste gelegenheden in binnen- en buitenland.
De stichting wil hieraan bekendheid geven middels de media.
Zij draagt zorg voor huisvesting en zet uitwisselingsprogramma’s op tussen studenten of deelnemers.

Namens het bestuur van stichting Artalom

www.artalom.nl
info@artalom.nl
kvk: 02101174

©2013 Stichting Artalom